ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ร้องเรียน ทุจริตหน่วยงาน

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจำปี 25๖๕ ๖ ตุลาคม พ.ศ. 25๖๕ (จ่ายขาดเงินสะสม)6 ต.ค. 2565
2รายงานประชุมคณะกรรมแปรญัญิ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 256524 ส.ค. 2565
3รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 256524 ส.ค. 2565
4รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 256522 ส.ค. 2565
5รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 25659 ส.ค. 2565
6รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 256526 เม.ย. 2565
7นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256515 มี.ค. 2565
8ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256515 มี.ค. 2565
9เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25657 มี.ค. 2565
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง การนัดประชุมสภา อบต.บ้านจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25657 มี.ค. 2565
11ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 256624 ม.ค. 2565
12รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ครั้งแรก24 ธ.ค. 2564
13รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256420 ก.ย. 2564
14รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔14 ก.ย. 2564
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖430 ส.ค. 2564
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔30 ส.ค. 2564
17ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์30 ส.ค. 2564
18ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์30 ส.ค. 2564
19นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 256416 ส.ค. 2564
20เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25644 ส.ค. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,235
ปีนี้
10,485
ปีที่แล้ว
24,516
ทั้งหมด
49,735
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 19 44 0 1,235 10,485 24,516 49,735 44.200.82.149