ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ร้องเรียน ทุจริตหน่วยงาน

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านจันทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้สูงอายุถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่งเนื่องจาก  ผ่านประสบการณ์มามาก ได้เคยเป็นกำลังสำคัญของสังคมมาก่อน  มีความรู้  มีทักษะ อนุรักษ์ และสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตดั้งเดิม และได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้วมากมาย  จำเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความสำคัญ ในการยกย่องให้การดูแล    ผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สุขภาพจิต สุขภาพกายเป็นการเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุ  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ คุณค่าของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม   จึงได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕66  ขึ้น ในวันที่  15  สิงหาคม  ๒๕66  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  ได้มีโอกาสเข้าอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น


 
15 สิงหาคม 2566
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
2,540
เดือนที่แล้ว
3,358
ปีนี้
21,986
ปีที่แล้ว
24,516
ทั้งหมด
61,236
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 12 68 2,540 3,358 21,986 24,516 61,236 34.204.172.188