ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ร้องเรียน ทุจริตหน่วยงาน

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


3
ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เนื่องด้วยทางอำเภอกัลยาณิวัฒนาได้ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ ฉีดน้ำทำความสะอาดหอประชุม อำเภอกัลยาฯ

01 ธันวาคม 2564

แจกยาโรคระบาดในนาข้าว หมู่ที่ 5 บ้านแจ่มน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

แจกยาโรคระบาดในนาข้าว ในพื้นที่ให้กับหมู่ที่ 5 บ้านแจ่มน้อย

15 กันยายน 2564

แจกยาโรคระบาดในนาข้าว หมู่ที่ 7 บ้านเด่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

แจกยาโรคระบาดในนาข้าว ในพื้นที่ให้กับหมู่ที่ 7 บ้านเด่น

14 กันยายน 2564

แจกยาโรคระบาดในนาข้าว หมู่ที่ 3 บ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

แจกยาโรคระบาดในนาข้าว ในพื้นที่ให้กับหมู่ที่ 3 บ้านจันทร์

14 กันยายน 2564

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 7 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน พิจารณาให้การช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดในนาข้าว ในพื้นที่ ตำบลบ้านจันทร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์

07 กันยายน 2564

จัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังโควิด -19 : COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 : อบต.บ้านจันทร์ บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอกัลยาณิวัฒนา ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เฝ้าระวังการเข้าออกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19 : COVID - 19) เพื่อดำเนินการตรวจตรา/คัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า - ออกเขตอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางบ้านจันทร์ - อำเภอปาย - เชียงใหม่ บริเวณก่อนถึงบ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

16 สิงหาคม 2564

การประชุม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตียมความพร้อมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (กชภอ.) อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

10 สิงหาคม 2564

เตรียมสถานที่ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังโควิด -19 : COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 : อบต.บ้านจันทร์ ได้เตรียมสถานที่ เพื่อเป็นจุดตรวจคนต่างพื้นที่ที่จะผ่านเข้ามาในอำเภอกัลยาณิวัฒนา

06 สิงหาคม 2564

การพ่นหมอกควัน ม.3,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

27-28 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 5 บ้านแจ่มน้อย

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกของชาวตำบลบ้านจันทร์

27 กรกฎาคม 2564

การพ่นหมอกควัน ม.5,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

25-26 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 5 บ้านแจ่มน้อย

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกของชาวตำบลบ้านจันทร์

25 กรกฎาคม 2564

การพ่นหมอกควัน ม.2,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

23-24 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 2 บ้านสันม่วง-บ้านห้วยครก

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกของชาวตำบลบ้านจันทร์

23 กรกฎาคม 2564

การพ่นหมอกควัน ม.1,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

21-22 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยฮ่อม-บ้านดอยตุง

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกของชาวตำบลบ้านจันทร์

21 กรกฎาคม 2564

การพ่นหมอกควัน ม.6,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

18-20 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 6 บ้านหนองแดง-บ้านโป่งขาว

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกของชาวตำบลบ้านจันทร์

18 กรกฎาคม 2564

การพ่นหมอกควัน ม.7,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

16-17 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 7 บ้านเด่น 

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกของชาวตำบลบ้านจันทร์

16 กรกฎาคม 2564

จัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังโควิด -19 : COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 : อบต.บ้านจันทร์ บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอกัลยาณิวัฒนา ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เฝ้าระวังการเข้าออกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19 : COVID - 19) เพื่อดำเนินการตรวจตรา/คัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า - ออกเขตอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางบ้านจันทร์ - สะเมิง - เชียงใหม่ บริเวณสามแยกบ้านจันทร์ - สะเมิง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีระวัฒน์ กิจมานะทรัพย์ ปลัดอำเภอ เป็นประธานในการเปิดด่านในครั้งนี้

13 กรกฎาคม 2564

|< << 1 23 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 4  (60 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
2,540
เดือนที่แล้ว
3,358
ปีนี้
21,986
ปีที่แล้ว
24,516
ทั้งหมด
61,236
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 12 68 2,540 3,358 21,986 24,516 61,236 34.204.172.188