ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


1
จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ นายสุภศิษฐ์ ธาดาเมทินี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สร้างฝายกักเก็บน้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณลำน้ำแม่แจ่มด้านทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา

25 พฤษภาคม 2565

โครงการอบรมให้ความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
20 พฤษภาคม 2565

อำนวยการในการตัดต้นไม้ล้มขวางถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65 เวลา 15.00 น. นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายก อบต.บ้านจันทร์ และนายธีรชัย คีรีชัยพฤกษา สมาชิกสภา อบต.บ้านจันทร์ หมู่ที่ 3 ได้ร่วมกันอำนวยการในการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่ล้มทับถนนระหว่างเขตรอยต่อตำบลบ้านจันทร์ กับ อำเภอปาย จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ซึ่งส่งผลทำให้รถทุกประเภทไม่สามารถสัญจรได้ โดยใช้อุปกรณ์ในการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน และเคลื่อนย้ายให้พ้นทาง พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณถนน จนสามารถใช้ถนนได้ตามปกติ
19 พฤษภาคม 2565

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลบ้านจันทร์ เพื่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
18 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายวรศักดิ์  พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการปลูกต้นไม้ตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ บ้านสันม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน องค์ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนตำบลบ้านจันทร์ เข้าร่วมในการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

11 พฤษภาคม 2565

โครงการอบรมอาสาสมัครพ่นยาฉีดป้องกันยุง/แมลง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
09 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่่ 4 พฤษภาคม 2565 นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พนักงานส่วนตำบลบ้านจันทร์ กำนัน/ผู้ใหญบ้านตำบลบ้านจันทร์และหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

04 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมการผลิตสบู่อะโวคาโด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 26 เมษายน 2565 : นายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายก อบต.บ้านจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลบ้านจันทร์ "กิจกรรมการผลิตสบู่อะโวคาโด" ณ ห้องประชุมคริสตจักรบ้านหนองเจ็ดหน่วย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตสบู่จากวัสดุธรรมชาติ และเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน

26 เมษายน 2565

เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) ณ หอประชุมอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

20 เมษายน 2565

ออกหน่วยจัดเก็บภาษีท้องถิ่นนอสถานที่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

อบต.บ้านจันทร์ โดยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการด้านภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ โดยในวันที่ 19 เม.ย. 65 ช่วงเช้าได้ออกไปตั้งหน่วยบริการ ณ บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 1 ต.บ้านจันทร์

19 เมษายน 2565

มอบวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระเบื้องลอนคู่ ครอบ แผ่นสังกะสี ให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกรรโชกแรง ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 19 เมษายน 2565 : นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วย นายบุญนงค์ สุริยะชัยพันธ์ สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ เขต อ.กัลยาณิวัฒนา และนายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายก อบต.บ้านจันทร์ ,เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ ได้แจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระเบื้องลอนคู่ ครอบ แผ่นสังกะสี ให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกรรโชกแรง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย

19 เมษายน 2565

ลงพื้นที่เพืิ่อตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 18 เมษายน 2565 : นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วย นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ ได้ลงพื้นที่เพืิ่อตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิต ของเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 โดยท่านนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้กำชับและมอบหมา่ยให้ นายก อบต.บ้านจันทร์ ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วนต่อไป

18 เมษายน 2565

ออกล้างถนน และกวาดเศษไม้ เศษดินโคลนที่ตกลงบนพื้นถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
วันที่ 18 เมษายน 2565 : อบต.บ้านจันทร์ โดย นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ นำรถบรรทุกน้ำ ออกล้างถนน และกวาดเศษไม้ เศษดินโคลนที่หักลงบนพื้นถนน ซึ่งเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความสะอาด สวยงามในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ และสร้างความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน
18 เมษายน 2565

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 14 เม.ย. 64 นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายกอบต.บ้านจันทร์ และ พ.ต.อ.นราธิป คนธรรม ผกก.สภ.กัลยาณิวัฒนา ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย และมอบเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ

14 เมษายน 2565

ยาบรรเทาอาการโควิด-19 มีติดไว้เมื่อต้องกักตัวที่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
ขณะนี้การแพร่ระบาดของ โควิด-19 มีการระบาดหนักมาก ๆ ยิ่งช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงกรานต์ มีการเดินทางเกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่จะติดเชื้อโอไมครอน มีอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาตัวเองที่บ้านได้ เพียงแค่มียาที่จำเป็น ติดบ้านเอาไว้เวลาติดเชื้อโควิด-19 สามารถ นำมารับประทานได้ เพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยาพาราเซตามอล ผงเกลือเเร่ ORS ยาแก้คลื่นไส้ อาเจียน ยาแก้ไอ ยาละลายเสมหะ ยาแก้เเพ้ลดน้ำมูก ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs มีฤทธิ์ในการลดไข้ แก้ปวดต่าง ๆ
ด้วยความเป็นห่วง และปรารถนาดี จาก อบต.บ้านจันทร์
อ่านเพิ่มเติม https://www.springnews.co.th/spring-life/823041
12 เมษายน 2565

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (50 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
1,714
เดือนที่แล้ว
1,936
ปีนี้
10,793
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
25,527
ไอพี ของคุณ
3.236.107.249
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 55 89 1,714 1,936 10,793 14,734 25,527 3.236.107.249