ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


โครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 2565

หลักการและเหตุผล

           ด้วยได้เกิดบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ส่งผลทำให้เกิดเหตุภัยจากสภาพอากาศหนาวขึ้นในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มีอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิที่ลดลง ซึ่งเป็นเหตุให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น และตามรายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ว่าได้เกิดเหตุภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับรายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ในช่วงของวันที่มีอากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน ตามหลักเกณฑ์ ในระหว่างวันที่ 4 - 11 มกราคม 2565 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นเหตุให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นในด้านต่าง ๆ เป็นวงกว้าง และจำเป็นต้องช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตำบลบ้านจันทร์ที่ต้องประสบภัยหนาว
  • เพื่่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบ้านจันทร์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  • เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรตำบลบ้านจันทร์

เป้าหมาย

        ประชาชนภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 4,477 คน


 
01 กุมภาพันธ์ 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
1,171
เดือนที่แล้ว
1,930
ปีนี้
14,053
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
28,787
ไอพี ของคุณ
3.239.4.127
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 2 37 1,171 1,930 14,053 14,734 28,787 3.239.4.127