ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


จุดคัดกรอง โควิด 19(COVID 19),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

บริการกางเต้นท์ ติดป้ายเตือนให้รถชะลอความเร็ว เนื่องจากข้างหน้ามีจุดคัดกรองโควิด 19(COVID 19) (แยกสะเมิง) บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

12 กรกฎาคม 2564

ร่วมมอบถุงยังชีพ อบจ.เชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 อบต.บ้านจันทร์ : นายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วย นายบุญนงค์ สุริยะชัยพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอกัลยาณิวัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ ร่วมมอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบให้แก่ประชาชนตำบลบ้านจันทร์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)

06 กรกฎาคม 2564

กิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

25 มิ.ย. 64 อบต.บ้านจันทร์ : คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ รวมใจสวมใส่เสื้อสีขาว เพื่อร่วมแสดงพลัง และแสดงเจตนารมย์ในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน" และได้มีการตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ (ชาย) เพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

25 มิถุนายน 2564

ติดป้ายต่อต้านยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

25 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ได้ทำการติดป้ายต่อต้านยาเสพติดทุกหมู่บ้านภายในตำบล 

25 มิถุนายน 2564

ติดป้ายรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

25 มิถุนายน 2564 ได้ทำการติดป้ายรณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกหมู่บ้านภายในตำบล

25 มิถุนายน 2564

ขอความอนุเคราะห์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

ด้วยโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ได้ขอความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำ ได้ทำการฉีดน้ำเพื่อความสะอาดบนท้องถนนภายในโรงเรียน

31 พฤษภาคม 2564

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

ประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์

21 พฤษภาคม 2564

วาตภัย 2,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เนื่องด้วยในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. เกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกรรโชกแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎร จำนวน 1 หลังคาเรือน บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

21 พฤษภาคม 2564

ติดป้ายเตือน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

บริการติดป้ายเตือนให้รถชะลอความเร็ว เนื่องจากข้างหน้ามีจุดตรวจโควิด 19(COVID 19) หมู่ที่ 3 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

27 เมษายน 2564

วาตภัย 1,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เนื่องจากได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกรรโชกแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎร จำนวน 4 หลังคาเรือน ได้รับความเสียหาย กระเบื้องที่มุงหลังคาบ้านแตกเสียหาย

1.บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 หลังคาเรือน

2.บ้านเด่น หมู่ที่ 7 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 หลังคาเรือน

26 เมษายน 2564

บริการน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 4 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง

20 เมษายน 2564

วัฒนธรรมสร้างสุข สงกรานต์ปลอดภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา  และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก เป็นผลทำให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนมากกว่าปกติ  ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
  • เพื่อเป็นการเตรียมการในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชานในพื้นที่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน
  • เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ควบคุม  กำกับดูแล  แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดจนการปฏิบัติการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป  ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ใน  ความไม่ประมาท  รู้จักการป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจร และการใช้เส้นทางต่างๆ

เป้าหมาย

                   ผู้นำท้องถิ่น, สมาชิก อปพร., ตำรวจอาสา, ตำรวจประจำตำบล, กองร้อย อส. และอาสาสมัครต่างๆ  ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ  ตรวจตรา  กวดขันผู้ใช้ยานพาหนะทุกชนิดให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ทันเหตุการณ์

10 เมษายน 2564

บริการน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับสำนักสงฆ์บ้านดอยตุง หมู่ที่ 1 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง

08 เมษายน 2564

บริการพ่นละอองน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ได้บริการพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ณ บ้านวัดจันทร์ บ้านสันม่วงและบ้านเด่น

11 มีนาคม 2564

|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 2  (29 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
1,776
เดือนที่แล้ว
1,924
ปีนี้
11,250
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
11,250
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 13 29 1,776 1,924 11,250 0 11,250 35.172.217.174