ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 256526 เม.ย. 2565
2นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256515 มี.ค. 2565
3ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256515 มี.ค. 2565
4เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25657 มี.ค. 2565
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง การนัดประชุมสภา อบต.บ้านจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25657 มี.ค. 2565
6ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 256624 ม.ค. 2565
7รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ครั้งแรก24 ธ.ค. 2564
8รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256420 ก.ย. 2564
9รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔14 ก.ย. 2564
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖430 ส.ค. 2564
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔30 ส.ค. 2564
12ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์30 ส.ค. 2564
13ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์30 ส.ค. 2564
14นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 256416 ส.ค. 2564
15เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25644 ส.ค. 2564
16รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256422 ก.ค. 2564
17นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256415 ก.ค. 2564
18รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/256430 เม.ย. 2564
19รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้ง 1/256411 ก.พ. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
1,714
เดือนที่แล้ว
1,936
ปีนี้
10,793
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
25,527
ไอพี ของคุณ
3.236.107.249
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 59 89 1,714 1,936 10,793 14,734 25,527 3.236.107.249