ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร4 ม.ค. 2564
2หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร4 ม.ค. 2564
3หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร4 ม.ค. 2564
4หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร4 ม.ค. 2564
5หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร4 ม.ค. 2564
6หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ4 ม.ค. 2564
7หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ4 ม.ค. 2564
8พจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน6 ม.ค. 2563
9พจนานุกรมสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 16 ม.ค. 2563
10พจนานุกรมสมรรถนะประจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 26 ม.ค. 2563
11พจนานุกรมสมรรถนะประจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 36 ม.ค. 2563
12พจนานุกรมสมรรถนะประจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 46 ม.ค. 2563
13พจนานุกรมสมรรถนะประจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 56 ม.ค. 2563
14พจนานุกรมความรู้และทักษะที่่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 16 ม.ค. 2563
15พจนานุกรมความรู้และทักษะที่่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 26 ม.ค. 2563
16ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง13 พ.ย. 2558
17แนวทางการกำหนดสัดส่วนความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่23 พ.ย. 2550

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
1,584
เดือนที่แล้ว
1,558
ปีนี้
9,134
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
9,134
ไอพี ของคุณ
3.238.95.208
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 21 55 1,584 1,558 9,134 0 9,134 3.238.95.208