ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


ขอประชาสัมพันธ์ ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านจันทร์ ทุกแห่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (Covid - 19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันท์ขอแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

21 เมษายน 2564

ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

20 เมษายน 2564

ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากผู้ที่เข้ามาติดต่องานใน อบต.บ้านจันทร์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีการแพร่ระบาดของโรค Cocid - 19 เป็นวงกว้าง เพื่อให้การติดตามเฝ้าระวังและสอบสวนโรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางอบต.่บ้านจันทร์จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้ที่เข้ามาติดต่องานในอบต.บ้านจันทร์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรค จังหวัดเชียงใหม่ และให้ทำการลงทะเบียนผ่านระบบแอพฯ "ไทยชนะ" หรือแบบลงทะเบียนที่ อบต.บ้านจันทร์กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่องานและก่อนติดต่อให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้

19 เมษายน 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
08 เมษายน 2564

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
01 เมษายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
09 กุมภาพันธ์ 2564

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
26 มกราคม 2564

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
14 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
06 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำบลบ้านจัททร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
01 ธันวาคม 2563

ขออนุญาตขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.34)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูปสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
16 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
09 กรกฎาคม 2563

ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน แลค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
27 มกราคม 2563

บันทึกข้อความหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลา และการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
08 พฤศจิกายน 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (17 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
674
เดือนที่แล้ว
35
ปีนี้
709
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
709
ไอพี ของคุณ
34.239.176.198
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 17 46 674 35 709 0 709 34.239.176.198