ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


อบต.บ้านจันทร์ เชิญชวนคนไทยสวมเสื้อสีขาว แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
อบต.บ้านจันทร์ จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โดยการสวมเสื้อสีขาว ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทำประโยชน์เพื่อสังคม เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด ด้วยการเป็นหูเป็นตา ร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง
21 มิถุนายน 2564

ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

อาสาสมัครบริบาล อบต.บ้านจันทร์ ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน

14 มิถุนายน 2564

ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 : COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด - 19 : COVID - 19 เข็มแรก ตามนโยบายป้องกันโรคระบาดของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคดังกล่าวให้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

07 มิถุนายน 2564

อบต.บ้านจันทร์ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลบ้านจันทร์ ร่วมลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่นา 2019 (โควิด - 19 : COVID - 19),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
อบต.บ้านจันทร์ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลบ้านจันทร์ ร่วมลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่นา 2019 (โควิด - 19 : COVID - 19) เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ผ่านทาง ระบบเว็บไซต์ "ก๋ำแปงเวียง"
https://wallofcm.chiangmaihealth.go.th/ หรือแจ้งผ่านโรงพยาบาล , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ในพื้นที่ได้ตลอดทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
05 มิถุนายน 2564

กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีมติกำหนดให้วันอาิทตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ส่วนการกำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะมีการประกาศให้ทราบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

01 มิถุนายน 2564

ร่วมต้อนรับนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และผู้บังคับ ร.7 พัน5,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศศช.บ้านโป่งขาว นายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมคณะ ได้ให้การต้อนรับ นายโอภาพล บัวศรี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และพันเอกสันติพงษ์ ชิงดวง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 หัวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในโอกาสพิธีมอบข้าวเกรียบฟักทองพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ มอบพันธุ์ไก่ไข่พร้อมอาหาร และเข้าร่วมประชุมในการตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรม การจัดตั้งแหล่งอาหารชุมชน (อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช) ชุมชนบ้านโป่งขาว ม.6 ต.บ้านจันทร์ พร้อมกันนี้ นายทวิช กันธะคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกัลยาณิวัฒนา และคณะครู ศศช.บ้านโป่งขาว ได้ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศศช.บ้านโป่งขาว ในครั้งนี้ด้วย

31 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 อบต.บ้านจันทร์จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลบ้านจันทร์ทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบอนไลน์ รายละเอียดตามลิงก์ข้างล่างครับ
30 พฤษภาคม 2564

ทำไมเราต้องได้รับการฉีดวัคซีน COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วัคซีนช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค

หากคนไทย (ส่วนมาก) ได้รับการฉีดวัคซีน จะส่งผลให้

1. เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโรค COVID - 19

2. ช่วยบรรเทาการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศ

3. ช่วยลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

20 พฤษภาคม 2564

สรุปคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
สรุปคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ที่ 53
"มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก
- ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกรูปแบบ
- ศาสนพิธี ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา
- ห้ามจัดงานรวมคนมากกว่า 50 คนขึ้นไป
-ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด
- จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม ส่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทันที่ที่เสร็จสิ้นกิจกรรมการจัดงาน
 
สรุปคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ที่ 54
ควบคุมกิจกิจกรรมเสี่ยง และจำกัดเวลาเปิดปิดสถานที่
1. ร้านอาหาร
- ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกลอฮอล์ภายในร้าน
- ขายอาหาร/เครื่องดื่ม นั่งกินในร้าน ได้ถึงเวลา 23.00 น.
2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
- เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย
3. ร้านสะดวกซื้อ ซุเปอร์มาร์เก็ต ตลาดโต้รุ่ง สถานที่ขายสินค้ากลางคืนเป็นประจำ
- เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. เริ่มเปิดได้เวลา 04.00 น.
4. ร้านเสริมสวย ตัดผม
- เปิดบริการได้เฉพาะ สระ ตัด ซอย แต่งผม และต้องไม่มีผู้รอในร้าน
5. สถานบริการควบคุมน้ำหนัก สถานเสริมความงาม
- เปิดได้เว้นการทำส่วนใบหน้า และต้องไม่มีผู้รอในร้าน
6. สนามกีฬา
- สถานที่ออกกำลังกายในร่ม ปิดให้บริการ
- กลางแจ้ง ที่โล่ง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.
- จัดการแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชม
 
สรุปคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ที่ 55
- กำหนดมาตรการใช้อาคารสถานที่ "อาคารสถาบันการศึกษาทุกประเภท ใช้ได้เฉพาะ การคัดเลือกผู้เข้าเรียน ในกรณีผู้เข้ารับการคัดเลือกมากกว่า 50 คนขึ้นไป ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
 
มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
17 พฤษภาคม 2564

มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เฉพาะบางพื้นที่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
เชียงใหม่ห้าม 4 ตำบล “จัดงานรวมคนมากกว่า 10 คนขึ้นไป” ต.ทุ่งต้อม ต.แม่นะ ต.เชิงดอย ต.ยางเปียง หลังออกประกาศปิดหมู่บ้านสันจิกุ่ง สันป่าตอง
วันที่ 16 พ.ค. 64 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 73/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จึงออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 56/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เฉพาะบางพื้นที่ โดยระบุว่า
“ห้ามจัดงานหรือกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 10 คน ขึ้นไป ในพื้นที่ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด และพื้นที่ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย เว้นแต่เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด สำหรับมาตรการอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 53/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564”
ก่อนหน้านี้จงหวัดเชียงใหม่มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก 2 พื้นที่ ได้แก่ บ้านไร่ ต.หารแก้ว อ.หางดง และ หย่อมบ้านห้วยน้ำฮาก ต.แม่นะ อ.เชียงดาว และเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 10) เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ บ้านสันจิกุ่ง หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง และขอความร่วมมือประชาชนบ้านสันจิกุ่ง งดเดินทางออกนอกหมู่บ้าน ให้อยู่ในบ้าน และงดกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15-28 พ.ค. 64
ทั้งนี้คำสั่งฯ ที่ 56/2564 บังคับใช้ระหว่างวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 และหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ที่มา: คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
17 พฤษภาคม 2564

การมอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.)  กิจกรรม การจัดตั้งแหล่งอาหารชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ โดยนายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.) กิจกรรม การจัดตั้งแหล่งอาหารชุมชน บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 6 (อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช) ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 6 และตัวแทนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" บ้านโป่งขาว (ศศช.บ้านโป่งขาว) ตำบลบ้านจันทร์ เพื่อนำไปใช้ในการเสริมสร้างแหล่งอาหารภายในชุมชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเพื่อสนองพระราชดำริ โดยมุ่งพัฒนาตำบลบ้านจันทร์ให้เป็นฐานการเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชที่สำคัญของอำเภอกัลยาณิวัฒนา

13 พฤษภาคม 2564

โครงการ"พลังใจ ๙๙ บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

ด้วยสภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักตน และผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ โดยบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

- ธนาคารกสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพบัติ" กระแสรายวัน เลขที่ 001-1-34567-0

- ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรวงศ์ ชื่อบัญชี "สำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" กระแสรายวัน เลขที่ 023-6-06799-0

ยอดรายได้ที่ทา่นบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 02 256 4440-3 ,02 255 9911 และ 02 251 1218

13 พฤษภาคม 2564

เช็กเลย! วิธีเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนฉีดวัคซีนโควิด ควร-ไม่ควรทำอะไรบ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

กรมอนามัย แนะนำวิธีเตรียมตัวและปฏิบัติ ทั้งก่อนและหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง และมีข้อห้ามอะไรบ้าง

สถานการณ์ของโควิด-19 ยังคงรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ความหวังของประชาชนคือการได้รับวัคซีนโควิด-19 เพื่อช่วยป้องกันเมื่อร่างกายเจอเชื้อโรค ทั้งป้องกันตัวเราและคนรอบข้างเพจเฟซบุ๊กไทยรู้สู้โควิดจึงออกมาเผยแพร่ข้อแนะนำการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 จะมีอะไรบ้าง มาอ่านกันเลย

ตรวจสอบร่างกาย ก่อนฉีดวัคซีนควรตรวจสอบร่างกายตนเองก่อน ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอน, ต้องไม่มีอาการไข้หรือเจ็บป่วย, เลี่ยงเครื่องดื่มชาและกาแฟ, และงดออกกำลังกายหนัก 2 วัน ทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน

แจ้งแพทยท์ก่อนฉีด แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แพทย์ทราบก่อนฉีดวัคซีน อย่าง โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน การตั้งตั้งครรภ์ ข้อมูลอื่น ๆ ที่แพทย์ควรทราบ

คำแนะนำในการฉีดวัคซีน วันที่ฉีดวัคซีนควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 มิลลิลิตร, ให้ฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัด และหลังฉีด 2 วัน อย่าใช้แขนด้านนั้น อย่าเกร็งยกของหนัก, หลังฉีดวัคซีนแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที และถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยมากจนทนไม่ไหว สามารถทานยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด ทานซ้ำได้ถ้าจำเป็น แต่ให้ห่าง 6 ชั่วโมง

สิ่งสำคัญเพิ่มเติม ตรวจสอบวันเวลาการนัดฉีดวัคซีนให้ดี ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมบัตรประชาชน และรักษามาตรการป้องกันพื้นฐานอย่างเคร่งครัดคือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและพกเจลแอลลกอฮอล์

13 พฤษภาคม 2564

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศแจ้ง เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2564 โดยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามรูปภาพ

12 พฤษภาคม 2564

รู้แล้ว!!!! บอกต่อ สำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

หากในบ้านของท่านมีผู้ป่วยติดเตียง สามารถยื่นขอสิทธิ์ "ยกเว้นการงดจ่ายไฟ" ติดต่อขอรับบริการได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ทั่วประเทศ

11 พฤษภาคม 2564

|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 4  (53 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
1,776
เดือนที่แล้ว
1,924
ปีนี้
11,250
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
11,250
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 13 29 1,776 1,924 11,250 0 11,250 35.172.217.174