ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยครก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่าง บ้านสันม่วง หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07 ธันวาคม 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่าง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4 ต.บ้านจันทร์ ถึง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07 ธันวาคม 2560
ประกาศยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองวัดจันทร์ หมู่ 327 ตุลาคม 2560
ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.2 โครงการ06 กันยายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ17 สิงหาคม 2560
โครงการขุดสระกักเก็บน้ำพร้อมขึ้นคันสระ บ้านแจ่มน้อย หมู่ 529 เมษายน 2559
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปารวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน ลงวันที่ 28 ตุลาคม 255810 พฤศจิกายน 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปารวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน28 ตุลาคม 2558
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ07 สิงหาคม 2558
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (1)23 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ23 กรกฎาคม 2558
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่น หมู่ที่ 7 งบประมาณประจำปี 255814 กรกฎาคม 2558
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 งบประมาณประจำปี 255814 กรกฎาคม 2558
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4 งบประมาณประจำปี 255814 กรกฎาคม 2558
|<<<123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหลังคาแท้งค์น้ำ บ้านห้วยครก หมู่ที่ 210 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงประปาภูเขา จากต้นน้ำห้วยฮ่อม บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 309 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.บ้านจันทร์ หมู่ที่ 304 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำนักงาน อบต.บ้านจันทร์ หมู่ที่ 304 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 628 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 425 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานกึ่งถาวร บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลุกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านดอยตุง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันม่วง หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2563
|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
สรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่น หมู่ที่ 701 ตุลาคม 2563
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก ดีเซล)01 ตุลาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 106 สิงหาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเด่น หมู่ที่ 722 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อจ่ายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 322 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำประปาภูเขา บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 522 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 610 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 610 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 256314 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 256314 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 314 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 256314 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 629 กันยายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 419 กันยายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายเก็บน้ำบ้านหนองแดง หมู่ที่ 614 กันยายน 2562
|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (สขร.1)01 มิถุนายน 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 (สขร.1)30 เมษายน 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (สขร.1)16 เมษายน 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1)25 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 (สขร.1)29 มกราคม 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1)30 ธันวาคม 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนพฤศจิกายน 2563 (สขร.1)30 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 (สขร.1)30 ตุลาคม 2563
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 256230 ตุลาคม 2563
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1)19 ตุลาคม 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 (สขร.1)30 กันยายน 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 (สขร.1)31 สิงหาคม 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (สขร.1)30 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 (สขร.1)30 มิถุนายน 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (สขร.1)28 พฤษภาคม 2563
|<<<123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
1,171
เดือนที่แล้ว
1,930
ปีนี้
14,053
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
28,787
ไอพี ของคุณ
3.239.4.127
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 1 37 1,171 1,930 14,053 14,734 28,787 3.239.4.127