ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.2 โครงการ06 กันยายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ17 สิงหาคม 2560
โครงการขุดสระกักเก็บน้ำพร้อมขึ้นคันสระ บ้านแจ่มน้อย หมู่ 529 เมษายน 2559
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปารวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน ลงวันที่ 28 ตุลาคม 255810 พฤศจิกายน 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปารวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน28 ตุลาคม 2558
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ07 สิงหาคม 2558
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (1)23 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ23 กรกฎาคม 2558
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่น หมู่ที่ 7 งบประมาณประจำปี 255814 กรกฎาคม 2558
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 งบประมาณประจำปี 255814 กรกฎาคม 2558
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4 งบประมาณประจำปี 255814 กรกฎาคม 2558
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 3 งบประมาณประจำปี 255814 กรกฎาคม 2558
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก ดีเซล) ตามราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ06 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง02 มิถุนายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ20 พฤษภาคม 2558
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลุกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านดอยตุง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันม่วง หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยครก หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเด่น หมู่ที่ 7 จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเด่น หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเด่น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อจ่ายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2563
|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก ดีเซล)01 ตุลาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 106 สิงหาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเด่น หมู่ที่ 722 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อจ่ายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 322 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำประปาภูเขา บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 522 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 610 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 610 มิถุนายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 256314 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 256314 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 314 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 256314 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 629 กันยายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 419 กันยายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายเก็บน้ำบ้านหนองแดง หมู่ที่ 614 กันยายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางทรุด บ้านหนองแดง หมู่ที่ 614 กันยายน 2562
|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 (สขร.1)31 สิงหาคม 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (สขร.1)30 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 (สขร.1)30 มิถุนายน 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (สขร.1)28 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 (สขร.1)30 เมษายน 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 (สขร.1)31 มีนาคม 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)28 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 (สขร.1)30 มกราคม 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 (สขร.1)24 ธันวาคม 2562
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 (สขร.1)30 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 (สขร.1)31 ตุลาคม 2562
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
1,776
เดือนที่แล้ว
1,924
ปีนี้
11,250
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
11,250
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 14 29 1,776 1,924 11,250 0 11,250 35.172.217.174