ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อส่งน้ำประปาภูเขา บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันม่วง หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2563
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมไหล่ทางทรุด บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2562
|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยตุง หมู่ที่ 120 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 514 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอยตุง หมู่ที่ 114 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเด่น หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด14 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 614 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 314 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันม่วง หมู่ที่ 214 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 414 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (2562)14 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยครก หมู่ที่ 214 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 414 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด14 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 314 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 128 มิถุนายน 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ(ปั้นเป็นคันกั้นน้ำ) บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 406 มิถุนายน 2562
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
1,776
เดือนที่แล้ว
1,924
ปีนี้
11,250
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
11,250
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 13 29 1,776 1,924 11,250 0 11,250 35.172.217.174