ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 3 งบประมาณประจำปี 255814 กรกฎาคม 2558
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก ดีเซล) ตามราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ06 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง02 มิถุนายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ20 พฤษภาคม 2558
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยครก หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเด่น หมู่ที่ 7 จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเด่น หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเด่น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อจ่ายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อส่งน้ำประปาภูเขา บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2563
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางทรุด บ้านหนองแดง หมู่ที่ 614 กันยายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยตุง หมู่ที่ 120 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 514 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอยตุง หมู่ที่ 114 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเด่น หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด14 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 614 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 314 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันม่วง หมู่ที่ 214 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 414 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 (2562)14 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยครก หมู่ที่ 214 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 414 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด14 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 314 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 128 มิถุนายน 2562
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 (สขร.1)30 เมษายน 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 (สขร.1)31 มีนาคม 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)28 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 (สขร.1)30 มกราคม 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 (สขร.1)24 ธันวาคม 2562
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 (สขร.1)30 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 (สขร.1)31 ตุลาคม 2562
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,134
เดือนที่แล้ว
1,930
ปีนี้
14,016
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
28,750
ไอพี ของคุณ
3.239.4.127
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 37 49 1,134 1,930 14,016 14,734 28,750 3.239.4.127