ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเด่น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝายเก็บน้ำบ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะบ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดสระเก็บน้ำพร้อมท่อส่งและเครื่องสูบบ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเด่น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันม่วง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยตุง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยตุง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็กบ้านโป่งขาว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่น หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่น หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จุดที่ 2)06 มีนาคม 2561
|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันม่วง หมู่ที่ 220 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็กบ้านโป่งขาว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 กรกฎาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 กรกฎาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันม่วง หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256314 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างโครงการซ่อมแซมฝาย บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มีนาคม 2561
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่าง บ้านสันม่วง หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่30 พฤศจิกายน 2560
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่าง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4 ต.บ้านจันทร์ ถึง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่30 พฤศจิกายน 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 101 พฤศจิกายน 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง วัดบ้านจันทร์ หมู่ 314 กันยายน 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราวบ้านวัดจันทร์ หมู่ 308 กันยายน 2560
โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำพร้อมท่อส่งและเครื่องสูบ บ้านเด่น หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 303 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 603 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่น หมู่ที่ 703 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างก่อสรร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 124 กรกฎาคม 2560
|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
1,776
เดือนที่แล้ว
1,924
ปีนี้
11,250
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
11,250
ไอพี ของคุณ
35.172.217.174
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 11 29 1,776 1,924 11,250 0 11,250 35.172.217.174