ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 4 (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยครก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฐานถังเก็บน้ำพร้อมเครื่องสูบและท่อส่ง อบต.บ้านจันทร์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยครก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเด่น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝายเก็บน้ำบ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะบ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดสระเก็บน้ำพร้อมท่อส่งและเครื่องสูบบ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2561
|<<<12345678>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเด่น หมู่ที่ 720 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันม่วง หมู่ที่ 220 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็กบ้านโป่งขาว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 กรกฎาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 กรกฎาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันม่วง หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256314 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างโครงการซ่อมแซมฝาย บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มีนาคม 2561
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่าง บ้านสันม่วง หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่30 พฤศจิกายน 2560
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่าง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4 ต.บ้านจันทร์ ถึง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่30 พฤศจิกายน 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 101 พฤศจิกายน 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง วัดบ้านจันทร์ หมู่ 314 กันยายน 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราวบ้านวัดจันทร์ หมู่ 308 กันยายน 2560
โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำพร้อมท่อส่งและเครื่องสูบ บ้านเด่น หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 303 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 603 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่น หมู่ที่ 703 สิงหาคม 2560
|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
1,171
เดือนที่แล้ว
1,930
ปีนี้
14,053
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
28,787
ไอพี ของคุณ
3.239.4.127
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 1 37 1,171 1,930 14,053 14,734 28,787 3.239.4.127