ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<.....3

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกลำน้ำห้วยแจ่มน้อย บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จุด 2)02 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำพร้อมท่อส่งและเครื่องสูบ บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำน้ำห้วย ห้วยมอผล่อโล๊ะ บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันม่วง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันม่วง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2561
ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยตุง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จุดที่227 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยตุง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉาพะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันม่วง หมู่ที่ 2 โดยเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2561
|<<<.....345678>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างโครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ บ้านห้วยฮ่อม หมู่ 1 (2)24 กุมภาพันธ์ 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกน้ำห้วย บ้านห้วยฮ่อม หมู่ 124 กุมภาพันธ์ 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างและราคากลางโครงการขุดลอกน้ำห้วย ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่17 กุมภาพันธ์ 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างโครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านเด่น หมู่ 7 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่15 กุมภาพันธ์ 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสระกักเก็บน้ำ บ้านสันม่วง หมู่ที่ 229 กรกฎาคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 629 กรกฎาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงสระกักเก็บน้ำ บ้านสันม่วง หมู่ที่ 229 กรกฎาคม 2559
ราคากลางโครงการขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 629 กรกฎาคม 2559
ราคากลางโครงการขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 129 กรกฎาคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 127 กรกฎาคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำผันเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน 2 จุด บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 525 กรกฎาคม 2559
ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำผันเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน 2 จุด บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 5 (จุดที่ 1)25 กรกฎาคม 2559
ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำผันเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน 2 จุด บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 5 (จุดที่ 2)25 กรกฎาคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ(ปั้นเป็นคันกั้นน้ำ) บ้านดอยตุง หมู่ที่ 106 มิถุนายน 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ(ปั้นเป็นคันกั้นน้ำ) บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 406 มิถุนายน 2559
|<<<.....34567891011>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
|<<<.....3

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
161
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
234
เดือนที่แล้ว
1,748
ปีนี้
16,872
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
31,606
ไอพี ของคุณ
3.238.199.4
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 161 45 234 1,748 16,872 14,734 31,606 3.238.199.4