ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256627 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)01 กรกฎาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบง หมูที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)22 มิถุนายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)01 เมษายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256511 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564)01 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564)01 เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563)04 มกราคม 2564
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256408 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)01 ตุลาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮ่อม หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563)01 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)01 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562)02 มกราคม 2563
ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256315 ตุลาคม 2562
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)02 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วย (ลำห้วยอ้อ) บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 330 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สำนักงาน อบต.บ้านจันทร์ หมู่ที่ 321 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าเทียมประจำหมู่บ้าน บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 531 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (ติด กศน. อ.กัลยาณิวัฒนา) หมู่ที่ 331 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของ อบต.บ้านจันทร์ (โรงเก็บของ) หมู่ที่ 311 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงาน อบต.บ้านจันทร์ หมู่ที่ 311 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 404 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 310 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงบ่อเก็บน้ำพร้อมวางกล่องการ์เบี้ยนขอบบ่อ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 610 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาในหมู่บ้าน บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 610 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 102 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันม่วง หมู่ที่ 202 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเด่น หมู่ที่ 701 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วย (ลำห้วยฮ่อม) บ้านสันม่วง หมู่ที่ 225 พฤษภาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 424 พฤษภาคม 2565
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่01 ตุลาคม 2563
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่01 ตุลาคม 2563
ราคาพัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่น หมู่ที่ 701 ตุลาคม 2563
ราคาพัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 601 ตุลาคม 2563
ราคาพัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบง หมู่ที่ 401 ตุลาคม 2563
ราคาพัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 301 ตุลาคม 2563
รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่อ.เมือง 25.00 – 25.99) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด้วยอ้อ ม.3 ต.บ้านจันทร์อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่01 ตุลาคม 2563
รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่อ.เมือง 25.00 – 25.99) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่น ม.7 ต.บ้านจันทร์อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่01 ตุลาคม 2563
รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่อ.เมือง 25.00 – 25.99) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบง ม.4 ต.บ้านจันทร์อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่01 ตุลาคม 2563
รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่อ.เมือง 25.00 – 25.99) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง ม.6 ต.บ้านจันทร์อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่01 ตุลาคม 2563
สรุปข้อมูลวัสดุและดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม บ้านเด่น หมู่ที่ 701 ตุลาคม 2563
สรุปข้อมูลวัสดุและดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองแดง หมู่ที่ 601 ตุลาคม 2563
สรุปข้อมูลวัสดุและดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม บ้านห้วยบง หมู่ที่ 401 ตุลาคม 2563
สรุปข้อมูลวัสดุและดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 301 ตุลาคม 2563
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (สขร.1)30 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 (สขร.1)01 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สขร.1)03 ตุลาคม 2565
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 (สขร.1)30 กันยายน 2565
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (สขร.1)31 สิงหาคม 2565
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (สขร.1)01 สิงหาคม 2565
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (สขร.1)30 มิถุนายน 2565
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (สขร.1)31 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 (สขร.1)02 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 (สขร.1)31 มีนาคม 2565
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1)28 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 (สขร.1)31 มกราคม 2565
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 (สขร.1)30 ธันวาคม 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (สขร.1)30 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 (สขร.1)01 พฤศจิกายน 2564
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
96
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
231
เดือนที่แล้ว
1,780
ปีนี้
2,011
ปีที่แล้ว
24,516
ทั้งหมด
41,261
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 96 40 231 1,780 2,011 24,516 41,261 18.232.31.206